Oklahoma

Pete Dye's Oak Tree National in Edmond, OK.

Pete Dye's Oak Tree National in Edmond, OK.

* RGV Tour Golf Course


Karsten Creek - Stillwater, OK

Oak Tree National - Edmond, OK

Oklahoma City Golf & Country Club - Oklahoma City, OK

Southern Hills - Tulsa, OK